fredag 27. november 2009

ABC2 - I & J = Instrument og "Juff"

Dagene raser av sted, og ikke alltid er tiden på min side. Derfor fikk jeg ikke tid til ABC i ord og bilde forrige uke. Men når tanken min var å skrive om INSTRUMENTet mitt, - min Euphonium (til hverdags kalt JUFF), da tar jeg like godt begge i dag.


Mitt elskede INSTRUMENT
Min elskede ”JUFF”

Jeg har deg enda så inderlig kjær.
Vi holdt jo sammen i tykt og i tynt,
år etter år.
Ingen klarte å skille oss da.
Sammen så øvde vi dag etter dag,
og brydde oss ikke når familien stakk av.
At hundene hylte, og fuglene forsvant fra tunet,
det merket vi ikke i våre lykkelige stunder.
Det var da!
Nå står du i kroken sammen med notestativet.
Du blir sjelden holdt rundt, og sjelden kjælt med.
Men glemt er du ikke, min elskede ”Juff”.
Og søndag er det lystenning til korpsmusikk.
Da skal jeg sende min varme pust
gjennom ditt vidunderlige munnstykke, og dine krumme rør.
Og ut skal det komme glade juletoner.